Celibatas: atgyvenęs suvaržymas ar gerbtina taisyklė?

Kunigo, atstovaujančio Bažnyčiai ir patarnaujančio bendruomenei, pasirinkimai kartais sukrečia
tikinčiuosius ir priverčia kelti klausimą, ar tam tikros tradicijos nėra pasenusios, nebeatitinkančios
laikmečio. Pastaruoju metu vėl kilo diskusijų apie kunigų celibatą. Klausiama, ar ši nuo seno
Katalikų bažnyčioje gyvuojanti tradicija nėra tik atgyvenęs suvaržymas?

Visas tekstas.