Ar ir už ką balsuotų… Jėzus?

Šis tekstas turi du adresatus. Pirmiausia, skiriu tiems, kurie save laiko katalikų bendruomenės dalimi. Mūsų tikėjimas mus įpareigoja būti aktyviais piliečiais ir kadangi gyvename demokratinėje šalyje, kurioje rinkimai yra vienas iš jos kūrimo įrankių, dalyvauti rinkimuose yra mūsų pareiga. Sunku būtų pasakyti už kurį politiką konkrečiai, bet Jėzus tikrai balsuotų. Bet už ką balsuoti mums?
Skaityti plačiau

Celibatas: atgyvenęs suvaržymas ar gerbtina taisyklė?

Kunigo, atstovaujančio Bažnyčiai ir patarnaujančio bendruomenei, pasirinkimai kartais sukrečia
tikinčiuosius ir priverčia kelti klausimą, ar tam tikros tradicijos nėra pasenusios, nebeatitinkančios
laikmečio. Pastaruoju metu vėl kilo diskusijų apie kunigų celibatą. Klausiama, ar ši nuo seno
Katalikų bažnyčioje gyvuojanti tradicija nėra tik atgyvenęs suvaržymas?

Visas tekstas.