Popiežiaus kalba valdžios ir visuomenės atstovams prie Prezidentūros


Kataliko balso podkastas pradeda popiežiaus Pranciškaus kalbų, pasakytų vizito Lietuvoje metu, apžvalgą. Šiame pirmajame ciklo įraše, kartu su portalo Bernardinai.lt bendradarbiu Donatu Pusliu aptariame popiežiaus kalbą, pasakytą prie Prezidentūros. Kalbame apie dvejopą popiežiaus vaidmenį vizitų metu, kaip jis tuos vaidmenis derina bei ko galime išmokti iš popiežiaus pavyzdžio. Bandome atrasti būdus, kaip katalikai galėtų ir turėtų veikti viešojoje erdvėje, kaip, neprarandant savo tapatybės, kurti santykį su kitu. Daug dėmesio skyrėme popiežiaus minėtai Lietuvos himno eilutei ir bandėme suprasti kaip iš praeities semtis stiprybės. Pokalbio metu išaiškėja, kad popiežius nėra labai patogus, jis nuolat ragina siekti daugiau ir visoms tikinčiųjų grupėms parodo kur reiktų dar pasistengti.