KATALIKO BALSO KOMENTARAS

Patikimi, aktualūs, įdomūs komentarai Katalikų Bažnyčiai bei visuomenei aktualiais klausimais.

„Komunikacijoje labai svarbu drąsa kalbėti atvirai ir nuoširdžiai. Jei gerai žinosime, ką norime pasakyti, nereikės ilgai ieškoti tinkamų žodžių“ - Popiežius Pranciškus

Celibatas: atgyvenęs suvaržymas ar gerbtina taisyklė?

Kunigo, atstovaujančio Bažnyčiai ir patarnaujančio bendruomenei, pasirinkimai kartais sukrečia
tikinčiuosius ir priverčia kelti klausimą, ar tam tikros tradicijos nėra pasenusios, nebeatitinkančios
laikmečio. Pastaruoju metu vėl kilo diskusijų apie kunigų celibatą. Klausiama, ar ši nuo seno
Katalikų bažnyčioje gyvuojanti tradicija nėra tik atgyvenęs suvaržymas?

Visas tekstas.

Religija reklamoje: pigūs skandalai svarbiau už profesinę reputaciją?

Ne. Šis tekstas nebus apie vieną dizainerį ir konkretų jo kolekcijos pristatymą. Jau ir taip per daug
nemokamos reklamos. Šiuo komentaru keliamas klausimas, ar tam tikras krikščioniškų simbolių
panaudojimas reklamoje apskritai gali būti vertinamas taip, kaip jį įvertino Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas – kaip visuomenės moralės principų pažeidimas.

Visas tekstas.