KATALIKO BALSO KOMENTARAS

Patikimi, aktualūs, įdomūs komentarai Katalikų Bažnyčiai bei visuomenei aktualiais klausimais.

„Komunikacijoje labai svarbu drąsa kalbėti atvirai ir nuoširdžiai. Jei gerai žinosime, ką norime pasakyti, nereikės ilgai ieškoti tinkamų žodžių“ - Popiežius Pranciškus

Popiežiaus savaitė: grįžti prie šaltinio

,,Mes esame gyvieji akmenys, iš kurių sumūryta Bažnyčia. Tik ar tai mes suprantame? Ar suvokiame ką tai reiškia? „Kiek krikščionių šiandien žino kas yra Jėzus Kristus, kiek žino kas yra Tėvas? Nes juk mokame „Tėve mūsų“ maldą. O ką žinome apie Šventąją Dvasią. „Taip, taip, žinau, tai balandis“. Čia ir baigiasi visas žinojimas. Bet juk Šventoji Dvasia tai Bažnyčios gyvybė! Tavo ir mano gyvybė!“. 
Skaityti plačiau

Popiežiaus savaitė #5

Aptariant praėjusios savaitės įvykius Vatikane, verta žvelgti šiek tiek atgal ir džiugiai prisiminti – naujuoju Vilniaus Arkivyskupijos vyskupu augziliaru paskirtas iki tol Telšių vyskupijos katedros administratoriaus pareigas ėjęs kunigas Darius Trijonis!
Skaityti plačiau

Popiežiaus Pranciškaus savaitė #3

Gavėnios susikaupimas yra tinkama proga tikintiesiems prisiminti ir apmąstyti posakį: „Daug skelbėjų, maža sekėjų“.

Pastaroji popiežiaus savaitė buvo tylesnė nei įprasta, kadangi Pranciškaus ir jo bendradarbiai – Romos Kurijos kardinolai ir vyskupai – didžiąją jos dalį praleido Gavėnios rekolekcijose, kurios vyko šalia Romos, Ariccia miestelyje esančiuose „Dieviškojo Mokytojo“ rekolekcijų namuose.
Skaityti plačiau

Popiežiaus Pranciškaus savaitė #2

Pokyčiams reikia laiko ir kantrybės.

Mus pasiekiantis informacijos srautas leidžia pamatyti įvairias ir gana gausias problemas iš įvairių pasaulio vietų. Žinios keliauja greitai, skausmo, neteisybės bei siaubo akivaizdoje, natūralu, norisi greitų ir veiksmingų sprendimų. Tačiau neretai realybė mums parodo, jog sprendimai ir pokyčiai užtrunka,
Skaityti plačiau