Šventasis ValentinasŠventasis Valentinas turbūt yra vienas žinomiausių šventųjų Vakaruose. Net ir tie, kas niekada nedalyvavo Mišiose, tikrai yra girdėję švento Valentino vardą, žino kada jis minimas ir žino, jog jis kažkaip susijęs su meile (o ar nėra taip, kad visi šventieji yra “apie meilę”… ?). Ir tai yra gana paradoksalu, nes apie šį “žinomiausią” šventąjį turime labai mažai realios informacijos.

Pagal Tradiciją, šventasis Valentinas gyveno Italijoje II-III amžiuje, mirė kankinio mirtimi ir buvo palaidotas kapinėse prie Flaminijaus kelio, netoli Romos miesto. Tai yra viskas ką tikrai žinome apie šį šventąjį. Vieni šaltiniai teigia, kad Valentinas buvo kunigas, kiti – jog vyskupas. Neaiškumą didina ir tai, jog tame pačiame kelyje buvo palaidoti du kankiniai – kunigas Valentinas, ir vyskupas Valentinas. Negana to, abu kapai buvo netoli Romos, skyrėsi tik atstumas nuo miesto.

Anais laikais galiojo imperatoriaus Klaudijaus įsakas, kuris jaunuoliams draudė tuoktis. Imperatorius tikėjo, kad nevedę vyrai kausis aršiau ir bebaimingiau, negu vedę. Anot jo, rūpinimasis tuo, kas nutiks šeimai po vyro mirties, galėjo atbaidyti karius nuo veržimosi į kovos sūkurį. Todėl jauni krikščionys vyrai, tarnaudami Romos kariuomenėje turėjo rinktis – arba gyventi pagal savo tikėjimą ir rinktis viengungystę, arba nesantuokinius lytinius santykius. Šventasis Valentinas matė šią situaciją ir, laužydamas imperatoriaus įsaką, slapčia tuokdavo pas jį atėjusias poras. Už tai jis buvo suimtas ir, atsisakius išsižadėdi Kristaus ir santuokos sakramento teikimo, buvo nukankintas.

Yra keletas skirtingų pasakojimų apie šventojo atliktus stebuklus, tačiau šaltiniai vienas kitam prieštarauja ir pateikia skirtingas stebuklų versijas. Nėra iki galo aišku apie kurį iš dviejų Valentinų kalbama kiekvienu atveju. Bažnyčia laiko Valentiną šventuoju, tačiau, dėl informacijos ir patikimų liudijimų trūkumo, nėra sudariusi oficialaus šventojo Valentino atliktų stebuklų sąrašo. Dažniausiai sutinkamas pasakojimas yra apie tai, kad jis gražino regėjimą aklai teisėjo Asterijaus dukrai. Teisėjas buvo labai sukrėstas ir pagautas Dievo baimės pasikrikštijo kartu su visa savo šeima bei tarnais. Negana to, jis į laisvę paleido visus pas jį kalėjusius krikščionis, kurie buvo atsisakę viešai atsižadėti savo tikėjimo.

Viena tikrai žinome – šventasis Valentinas mirė kankinio mirtimi dėl savo tikėjimo Kristumi ir todėl, kad santuokos sakramento teikimas jam buvo svarbiau negu jo paties gyvybė. Nenuostabu, kad šis šventasis yra sužadėtinių, laimingos santuokos ir meilės globėjas. Švento Valentino diena tikrai yra meilės diena, tačiau mums, katalikams, ne pro šalį būtų tą dieną dažniau prisiminti už kokią meilę šventasis Valentinas paguldė savo galvą.