Popiežiaus Pranciškaus savaitė #1


Peržvelgus praėjusios savaitės žinutes iš Vatikano, sudėtinga išsirinkti vieną svarbiausią. O geriau pagalvojus, gal ir neverta atrinkinėti vienos. Tokia įvairi popiežiaus darbotvarkė atspindi kelis svarbius Katalikų Bažnyčios aspektus. Pirma, Bažnyčia yra visuotinė, tad ir Šventasis tėvas neapsiriboja vien savos vyskupijos ar Vatikano reikalais. Antra, Bažnyčia būna su žmonėmis, siekia jiems padėti. Na ir trečia, Bažnyčia yra mokytoja, kuri savo patarimais, vedimu, aiškinimu gali, jei mes leisimės, padėti savo tikėjimą rodyti kasdieniuose pasirinkimuose.

Ar trečiasis pasaulinis karas kils dėl vandens vandens stygiaus? Sunku pasakyti, bet susitikęs su Popiežiškosios mokslų akademijos surengto seminaro dalyviais popiežius tokį nuogąstavimą išsakė. Bažnyčios galva tęsia enciklikoje „Laudato Si“ pradėtą temą apie bendrų namų apsaugą ir primena, kad viena iš esminių kiekvieno asmens teisių yra prieiga prie geriamo ir saugaus vandens. Mums Lietuvoje tai toks elementarus ir kasdienis resursas, tad gali būti neįprasta girdėti, jog didelei daliai skurdžiausių planetos gyventojų švarus vanduo yra neprieinamas. Visų pastangos užtikrinti šią pamatinę teisę, pasak popiežiaus, yra rūpinimosi ir susitikimo kultūros pavyzdys.

Popiežius Pranciškus ne pirmą kartą atkreipia dėmesį ir į sporto vaidmenį bei simboliką visuomenėje. Priimdamas Ispanijos Villareal futbolo klubo narius, Bažnyčios vadovas akcentavo vertybes, be kurių neįmanomas nei sporto komandos, nei visuomenės gyvenimas – draugišką susiklausymą, savitarpio pagalbą ir atsakomybę vienų už kitus. Iš tiesų, kaip pasikeistų gyvenimas Lietuvoje, jei užuot kovoję vieni su kitais, rungtyniautume kaip viena komanda?

Romoje surengtuose bažnytinių teismų kursuose besilankančius klebonus Pranciškus skatino nagrinėti santuokos bylas vengiant juridinio biurokratizmo ir stengiantis būti tikėjimo broliais, kantriai išklausančiais ir trokštančiais suprasti šias subtilias gyvenimo situacijas. Popiežius Pranciškus aptarė ir tarp pakrikštytųjų dažną gyvenimo nesusituokus reiškinį, kviesdamas atnaujinti sielovadinį rūpinimąsi tais, kurie gyvena nesusituokę, kad ir jie atrastų ir geriau suprastų Evangelijos žinią apie santuokos vertę.

Vėliau vienoje iš savo ryto homilijų šventasis tėvas kviečia atsisakyti kazuistinės arba „galima negalima“ logikos. Šis paraginimas kaip tik ir tiktų besirūpinantiems tais, kurie gyvena įvairiose nereguliariose situacijose, pavyzdžiui, nesusituokusiais ar išsiskyrusiais. Tačiau šios logikos atsisakymas visai nereiškia leidimo gyventi taip, kaip išeina. Tinkamas sielovados kelias – tai tiesa, išsakoma su gailestingumu. Panašu, jog popiežius Pranciškus yra įsitikinęs – patiriamas gailestingumas daug labiau atskleidžia Evangelinę tiesą bei įkvepia žmogų keisti savo gyvenimą nei padiktuotos taisyklės.

Na o toks atsivertimas į gailestingą gyvenimą tiesa, pasak popiežiaus, neturėtų būti atidėliojamas ir privalo būti konkretus, matomas. Nes jei mūsų, krikščionių, atsivertimas yra tik žodžiai, tuomet mes tampame papiktinimu, kuris žlugdo Bažnyčia. Tokią žinią popiežiaus išsakė praėjusį ketvirtadienį, nors ši homilija dėmesio susilaukė dėl pasakymo „geriau būti bedieviu, negu tokiu kataliku“. Šią mintį žiniasklaidą, o ir dalis katalikų, priskyrė popiežiui, nors iš tiesų, ją išsakydamas šventasis tėvas tik atkreipė dėmesį, jog veidmainišku savo gyvenimo būdu kai kurie krikščionys paskatina kitus taip galvoti.Veidmainystė ir dvigubas gyvenimas katalikiškose bendruomenėse pasitaiko, nors turėtų būti netoleruotinas visomis savo formomis, pradedant nenoru padėti šalia esantiems ir baigiant darbuotojų išnaudojimu arba pinigų plovimu. Ir tai yra didelis papiktinimas, tampantis kliūtimi priimti Evangelijos žinią.

Įvairiausiuose Lietuvos kampeliuose jau minimos Užgavėnės primena, kad artėja Gavėnia. O su ja – ir asmeniniai pasiryžimai, kaip prasmingai išgyventi šį 40 dienų susikaupimo laiką. Popiežius Pranciškus tikinčiųjų bendruomenę šiemet kviečia apmąstyti Dievo žodį ir aplinkinius žmones kaip dovanas. Konkrečiais Gavėnios susikaupimo palydovais galėtų tapti susitikimas su Dievu kasdien skaitant Evangeliją, dažniau priimant sakramentus ir iš aktyvesnio dvasinio gyvenimo kylantis pasiryžimas padėti aplink esantiems žmonėms.

 

Nuotrauka iš www.cathopic.com