Kūno teologija yra daugiau nei skaistumas pabalusiais krumpliais


Vienas pagrindinių Šeimadienio svečių, beje patenkantis į abi – muzikantų ir kalbėtojų kategorijas –
Danielis diSilva. Funk stiliaus krikšioniškos grupės Crispin įkūrėjas, daug metų viešai kalbantis
apie kūno teologiją.

Visas tekstas.