Ar tikrai ES tyrimas dėl LGBT diskriminacijos – reprezentatyvus?


Kiekvienas savo valstybės pilietis turi teisę jaustis saugus, nepatirti smurto ir nebūti
diskriminuojamas. Deja, šiandieninis Europos Sąjungos biurokratinis aparatas leidžia nepagrįstai
išskirti kažkurią grupę ir, prisidengdamas kilniais tikslais bei „lygybės“ ideologija, manipuliuoja
sociologinių tyrimų duomenimis.

Visas tekstas.