Popiežiaus savaitė: grįžti prie šaltinio

,,Mes esame gyvieji akmenys, iš kurių sumūryta Bažnyčia. Tik ar tai mes suprantame? Ar suvokiame ką tai reiškia? „Kiek krikščionių šiandien žino kas yra Jėzus Kristus, kiek žino kas yra Tėvas? Nes juk mokame „Tėve mūsų“ maldą. O ką žinome apie Šventąją Dvasią. „Taip, taip, žinau, tai balandis“. Čia ir baigiasi visas žinojimas. Bet juk Šventoji Dvasia tai Bažnyčios gyvybė! Tavo ir mano gyvybė!“. 
Skaityti plačiau

Popiežiaus savaitė #5

Aptariant praėjusios savaitės įvykius Vatikane, verta žvelgti šiek tiek atgal ir džiugiai prisiminti – naujuoju Vilniaus Arkivyskupijos vyskupu augziliaru paskirtas iki tol Telšių vyskupijos katedros administratoriaus pareigas ėjęs kunigas Darius Trijonis!
Skaityti plačiau