Kontaktai


Kataliko balsas

Aušros vartų g. 12, Vilnius
+ 370 686 98  358
info@katalikobalsas.lt

Informacija norintiems paremti:

VšĮ. Kataliko balsas
Įm. k.: 303547458
Sąsk.: LT107 300 010 141 995 848